أولاد سيدي الشيخ كانوا أول الجزائريون الذين هجروا إلى كاليدونيا الجديدة Les Arabes de Ouled Sidi Sheikh étaient les premiers Exilés par l’occupation française en « Nouvelle-Calédonie »

Initialement publié sur tribus Algeriennes :
أولاد سيدي الشيخ هم أول الأهالي الذين هجرهم الإحتلال الفرنسي إلى كاليدونيا …® Les membres de la Tribu Arabe de…